Báo cáo thống kê tình hình kinh doanh

Báo cáo thống kê tình hình kinh doanh Theo năm, theo từng nhân viên kinh doanh. Giúp nắm bắt tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Liên hệ dùng thử phần mềm