Phần mềm quản lý cầm đồ, vay tiền RN.CASH

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay tiền RNET.CASH là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, tiệm cầm đồ. Qua đó giúp cho các doanh nghiệp theo dõi quá trình xử lý tài sản, vật thế chấp, các khoản vay nợ từ lúc tiếp nhận, lịch sử thanh toán, nợ lãi và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính. Hệ thống có khả năng tự động tính toán với độ chính xác cao, giảm thiểu tối đa công sức, sai sót so với công tác quản lý thủ công thông thường.

RN.CASH - CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH

Phần mềm quản lý cầm đồ, vay tiền công ty cổ phần công nghệ RNET Việt Nam RNET.CASH Hỗ trợ Các Chủ Cầm Đồ Quản Lý Lịch đóng tiền lãi, trả bớt gốc, Vốn góp, Quản Lý Cửa Hàng, Báo cáo Lợi nhuận, Khoản thu - Khoản chi minh bạch, Tiện lợi.

  • Quản lý Khách hàng
  • Quản lý Cầm đồ
  • Quản lý Vay tiền
  • Quản lý Góp vốn
  • Quản lý Lịch hẹn
  • Lịch đóng tiền lãi, trả bớt gốc, thanh lý tài sản
  • Báo cáo công việc hàng ngày
  • Quản lý BĐS cầm cố, Khách mua BĐS
  • Quản lý cửa hàng, chi nhánh
  • Quản lý tài liệu, hệ thống

Lý do chọn phần mềm quản lý cầm đồ, vay tiền của RNET Việt Nam

01 Nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp đã triển khai thành công!

Phát triển trên nền ứng dụng web cho phép truy cập mọi lúc - mọi nơi, dễ sử dụng, không mất nhiều thời gian đào tạo nhân viên.

02 Môi trường và nền tảng phát triển

- Chỉ cần cài đặt một nơi, tất cả các nơi khác có thể truy xuất online

- Hệ điều hành: Chạy trên nền tảng Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2008 server

- Webserver: Có khả năng tích hợp với các webserver Microsoft IIS 7

- Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2008, MongoDB...

- Về phía người dùng: Hỗ trợ trình duyệt web (browser) như Microsoft Edge, FireFox, Chrome, Netscape Navigator v.v.

- Ngôn ngữ phát triển phần mềm: Asp.net MVC 6, Framework 4.5

03 Tính mở và tính khả chuyển

- Hệ thống được thiết kế xây dựng theo các chuẩn công nghệ, đảm bảo khả năng nâng cấp, thay đổi và bổ sung thêm các thành phần khi cần thiết.

- Tuân thủ các chuẩn công nghiệp: TCP/IP, HTTP, FTP, SSL, LDAP, XML...

04Giao diện thân thiện, tiện lợi

- Giao diện người dùng hoàn toàn trên Web;

- Ngôn ngữ giao diện: là tiếng Việt,

- Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản.

05 Dữ liệu được phân loại khoa học

- Hệ thống xử lý được các dạng dữ liệu thông dụng trên môi trường Web và các định dạng thường được sử dụng như HTML, XML, PostScript, PDF, MS Word, RTF, TeX, Plain text, GIF, JPG, FLV, SWF...

- Dữ liệu trong hệ thống được phân loại một cách khoa học.

- Hệ thống có khả năng tích hợp với các CSDL bên ngoài. Dữ liệu từ các CSDL bên ngoài có thể được khai thác, tìm kiếm, trình bày... dễ dàng trong hệ thống.

06 Quản trị, bảo mật và an toàn hệ thống

- Hệ thống có khả năng phần quyền và hạn chế mức độ truy cập cho các lớp người sử dụng khác nhau.

- Cơ chế xác thực và phân quyền theo vai trò, quản trị người dùng

- Cho phép định nghĩa các vai trò (roles) khác nhau và gán quyền cho các vai trò đó.

- Phần mềm tương thích với các trình duyệt: Firefox, IE(7,8,9), Chrome,)

Bảo mật:- Đã kiểm tra SQL injection, tối ưu hóa câu truy vấn.

- Đã kiểm tra URL (chong tan cong qua url bang cach thay doi bien request)

- Đã kiểm tra , phòng chống tấn công cookie.

- Đã kiểm tra, phòng chống Cross Side Scripting.

- Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản. Đối với văn bản tiếng Việt phải tuân thủ theo TCVN 6909 với bộ mã mặc định là dựng sẵn (Pre- compound)

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI