Sự phát triển công nghệ 4.0 đã đánh dấu nhiều chuyển biến trong xã hội cuộc sống ngày nay. Tâm lý khách hàng cũng được mô tả qua một mô hình mới thay ...

Hiện nay, hàng loạt website sử dụng HTTPS đã gặp các rắc rối liên quan đến việc các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn trên thế giới nâng cấp chuẩn bảo...

Khách hàng được coi là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy, phần mềm quản lý khách hàng là yếu tố quan trọng, cần thiết gi...

Quản lý chăm sóc khách hàng là bài toán không thể thiếu của mọi doanh nghiệp. Với mục tiêu giữ chân khách hàng cũ, thu hút thêm khách hàng mới việc qu...