Quản lý xe đang bán

Phần mềm quản lý danh sách xe đang bán trong hệ thống. Các thông tin, thông số xe, thông tin người bán, nhân viên phụ trách kinh doanh. Ngoài ra hệ thống hỗ trợ gợi ý khách hàng có nhu cầu phù hợp với thông số của xe

 

Liên hệ dùng thử phần mềm