Quản lý công việc hàng ngày, lịch hẹn

Nhân viên có thể triển khai thêm mới công việc, lịch hẹn với khách hàng một cách đơn giản. Thiết gập công việc, nội dung và kết quả công việc một cách dễ dàng. Quản lý có thể theo dõi tiến độ công việc của nhân viên, kịp thời điều chỉnh công việc khi cần thiết. Tiết kiệm thời gian, công sức.

Liên hệ dùng thử phần mềm