Thiết lập lịch hẹn với khách hàng

Với các khách hàng, nhân viên kinh doang có thể thiết lập lịch hẹn và chăm sóc khách hàng đó. Đảm bảo tiến độ không bị quên

Liên hệ dùng thử phần mềm