Giới thiệu chung

Giới thiệu chung phần mềm quản lý bất động sản RN.LAND

Phần mềm quản lý bất động sản công ty cổ phần công nghệ RNET Việt Nam RNET.LAND Hỗ trợ các doanh nghiệp trong kinh doanh và nghiệp vụ quản lý kinh doanh bất động sản. Giảm thiệu thời gian,nhân sự, đem lại hiệu quả tôi đa.

Các chức năng chính:

- Quản lý BĐS theo: Có phí, Không phí, Theo chuỗi, Khách quen..vv
- Quản lý Khách hàng, Khách hàng tiềm năng
- Quản lý công việc môi giới BĐS 
- Quản lý cơ hội BĐS giữa chủ nhà và khách
- Phân quyền cho nhân viên sử dụng hệ thống

 

Liên hệ dùng thử phần mềm