Quản lý công việc môi giới bđs

Sau khi Thêm mới nhu cầu BĐS của khách hàng sẽ tự động chuyển về danh sách nhu cầu.

Ví dụ Danh sách nhu cầu BĐS hiển thị với các thông tin:

Đối với mỗi nhu cầu BĐS, Nhân viên kinh doanh có thể tiến hành Tạo hợp đồng môi giới.

Thông tin về Mã hợp đồng và Ngày tạo là quan trọng và bắt buộc cần nhập

Về chọn BĐS trong hệ thống: Do khi hoạt động, trong hệ thống sẽ có rất nhiều BĐS nên việc tìm kiếm theo danh sách sẽ khó khăn. Có thể gõ theo tên đường phố hoặc SĐT của chủ sở hữu để tìm kiềm, khi gõ ít nhất 4 ký tự, hệ thống sẽ lọc và đưa ra danh sách để Nhân viên chọn lựa.

Đây là danh sách riêng của từng Nhân viên kinh doanh, nhân viên khách không thể truy cập được.

Tương tự như với phần quản lý BĐS, Nhân viên kinh doanh có thể dùng chức năng gợi ý theo có yếu tố có sẵn để hệ thống đưa ra danh sách BĐS gần nhất với yêu cầu.

Liên hệ dùng thử phần mềm