Quản lý dự án bđs

Quản lý thoog tin về dự án bất động sản. Các thông tin cơ bản về dự án như tên, loại dự án, trạng thái hoàn thành của dự án. Quản lý các thông tin về địa chỉ của dự án(Tỉnh/Tp, quận huyện,..)

Liên hệ dùng thử phần mềm