Quản lý cơ hội bđs giữa chủ nhà và khách

Phần mềm cung cấp các gợi ý phù hợp cho bất động sản của chủ đầu tư cũng như nh cầu khách hàng thông qua các tiêu chuẩn được gợi ý sẵn.

Đối với khách hàng, phần mềm đưa ra các gợi ý  tho tiêu chuẩn của khách như khoảng giá bao nhiêu, diện tích, địa điểm, khu vực, mục đích sử dụng để tìm ra các bất động sản có tiêu chí phù hợp với khách hàng đó.

Đối với chủ đầu tư, phần mềm sẽ dựa trên các nhu cầu của khách hàng, từ mỗi bất động sản sẽ lọc ra các khách hàng có tiêu chí phù hợp với mỗi bất động sản .

Đưa ra danh sách các khách hàng có tiêu chí phù hợp với bất động sản.

Liên hệ dùng thử phần mềm