Quản lý bđs theo tiêu chí

Mỗi bất động sản có rất nhiều tiêu chí, phần mềm quản lý các bất động sản với nhiều tiêu chí đa dạng khác nhau. Bao gồn thông tin về nguồn gốc, các thông tin về địa chỉ, giấy tờ pháp lý..., công năng của bất động sản nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

 

Liên hệ dùng thử phần mềm